פתיחת תקלה

*מס' חדר:

מספר עמדה:

שם הפונה:

סוג תקלה:

תאור התקלה: